Bütçe ve Veri Hazırlama Birimi

 

(Çalışan Pers. Say.:3 - Kısmi Zamanlı Öğr. Say.:1)

  • İşletmenin bütçe işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür,
  • İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlar,
  • Döner Sermaye Faaliyetlerinde bulunan birimlerimizin tahmini bütçelerinin hazırlanmasında koordinasyon görevini yapar,
  • İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlar,
  • Birim gelir ve gider bütçe kalemlerinde mevcut ödenekler arasında yapılması istenen bütçe aktarım taleplerinin mevzuata uygunluğunu denetler. Üniversite Yönetim Kurulu / Döner Sermaye Yürütme Kurulu kararına bağlı olarak  bütçe aktarmalarını yapar,
  • İşletmenin çevresi (Maliye Bakanlığı, YÖK, Sayıştay, Üniversitemiz Birimleri v.b) tarafından İşletme ile ilgili istenen bilgileri üretir. 
 
 

Bu sayfa Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından en son 08.01.2020 11:21:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM